M.G.M.H. LIJESEN PH.D.

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ALLIED HEALTH SERVICES

Tijd voor kwaliteit

Geschiedenis

De geschiedenis van de acupunctuur:China:


In China gaat de geschiedenis van de acupunctuur zo'n vijfduizend jaar terug. Uit inscripties in steen en andere bronnen blijkt, dat men toen al op de hoogte was van een relatie tussen de oppervlakte van het lichaam en de inwendige organen. Proefondervindelijk heeft men geconstateerd dat door het prikkelen, verwarmen of masseren van drukpijnlijke plaatsen op het lichaam het probleem opgelost werd.
Het basisprincipe van de acupunctuur - Yin en Yang - werd reeds eeuwenlang bij talrijke volkeren toegepast. De "Gele Keizer" Huang Ti (2674-2575 v.Chr.) heeft veel bijgedragen tot het inventariseren en vastleggen van die kennis. Tijdens de Ching-dynastie (1644-1922) kwam er een kentering toen de westerse missionarissen de medische verworvenheden uit hun moederland importeerden. Pas in 1949 werd China zich opnieuw bewust van haar eeuwenoude rijke medische traditie.
Het Westen:


In het westen was de acupunctuur niet geheel onbekend. In Nederland zijn De Bond (1657) en Ten Rhijne (1683) de oudst bekende auteurs over dit onderwerp. In Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk verschenen in het begin van de vorige eeuw publikaties. Pas na het bezoek van oud-president Nixon (van de Verenigde Staten) was er echter plotseling sprake van een wereldwijde belangstelling waarbij overigens nogal eenzijdig de rol van acupunctuur bij pijnbestrijding benadrukt werd.

Nederland:


De acupunctuur heeft in Nederland sinds de zeventiger jaren een steeds vastere plaats ingenomen in de Nederlandse samenleving. Door het bieden van een andere benaderingswijze vervult acupunctuur zowel additieve als alternatieve functie ten aanzien van de reguliere geneeskunde. Hoewel deze geneesmethode een breed indicatie-veld heeft, zijn de meest bekende tot op heden de pijnbestrijding en het stoppen met roken. De effectiviteit van acupunctuur werd nogmaals bewezen door Dr. H.G. Kho in zijn proefschrift Acupuncture in Anaesthesia and Surgery, Studies in China and the Netherlands (1991, Katholieke Universiteit Nijmegen).


Universitair onderzoek 2006

Acupunctuur zeer effectief bij lage rugpijn (lumbago)

Acupunctuur is significant effectiever en helpt langer bij lage rugpijn dan traditionele fysiotherapie. Onderzoekers van de National Taiwan University kwamen tot deze conclusie na een onderzoek onder 129 personen met chronische lage rugpijn (lumbago) (BMJ, 17 febr, 2006).
De deelnemers waren tussen de 18 en de 81 jaar oud en hadden langer dan vier maanden last van hun onderrug. Zij werden in twee groepen verdeeld en kregen in een maand zes behandelingen acupunctuur of fysiotherpaie. De acupunctuurbehandelingen werden door een en dezelfde therapeut geven om variaties in de behandeling uit te sluiten.
De scores in de acupunctuurgroep waren op alle punten significant beter dan in de fysiotherapiegroep. Lichamelijke beperkingen waren met 89% afgenomen (uitstraling naar benen, moeilijk lopen en/of zitten) ten opzichte van de fysiogroep. Het wordt dus meer en meer duidelijk dat acupunctuurbehandelingen zeer effectief zijn bij het bestrijden van pijnen, in welke vorm dan ook. Op de visuele pijnschaal scoorden degenen met de acupunctuurbehandelingen ook significant beter en zij hadden ook minder dagen gemist van werk of school door de klachten.