M.G.M.H. LIJESEN PH.D.

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ALLIED HEALTH SERVICES

Tijd voor kwaliteit

Indicatie gebieden

Lijst van indicatiegebieden:De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) te Geneve heeft in 1979 een lijst op gesteld van indicatiegebieden voor acupunctuurbehandeling. Aangevuld met uit de praktijk gebleken goede resultaten, blijkt acupunctuur effectief te zijn bij de behandeling van o.a.:

• luchtwegen
• acute verkoudheden, griep
• bijholte-ontsteking, keelpijnen
• acute bronchitis, CARA
• allergie
• spijsverteringsstelsel
• slokdarmkrampen
• maagslijmvlies-ontsteking
• ontstekingen aan de dunne en dikke darm
• spastisch colon
• verstopping/ diarree
• bewegingsapparaat
• Dupuytren in vroege fase
• whiplash
• tennis-elleboog
• schouderpijnen
• rugpijnen: bijvoorbeeld na HNP-operatie
• slappe / spastische verlammingen: bijv. na hersenbloeding, kinderverlamming
• Guillain-Barré
• Sudeckse dystrofie
• doorbloeding
• claudicatio intermittens
• varicesklachten
• hormonaal
• suikerziekte
• menstruatiestoornissen, premenstruele pijnen.
• urinewegen en geslachtsorganen
• bedplassen
• blaasontsteking
• prostaathypertrofie/ prostatitis
• bepaalde vruchtbaarheidsstoornissen
• overige
• uitputtingstoestanden, zowel geestelijk als lichamelijk;
• slaapstoornissen
• psychische labiliteit, depressie, nervositeit, fobieën
• kiespijn na het trekken, tandvleesontstekingen
• hoofdpijn, migraine
• syndroom van Menière
• aangezichtspijnen, facialis parese

Opgemerkt dient te worden dat bij bepaalde aandoeningen waarbij (reeds) anatomische veranderingen zijn opgetreden zoals deformaties bij rheumatoide arthritis de acupunctuur niet kan genezen, wel kan het functionele verbetering en pijnverlichting teweeg brengen. Bij aanwezigheid van ernstiger pijnen kan acupunctuur het gebruik van medicamenteuze pijnstillers reduceren tot hoeveelheden die op zich geen bijwerkingen veroorzaken. Vermindering van medicijngebruik dient te allen tijde plaats te vinden onder medisch toezicht.

Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van suikerziekte aangezien een snelle en flinke daling van de bloedsuikerspiegel kan optreden tijdens of na de behandeling.
Bij whiplash kan na behandeling een sterke vegetatieve reactie volgen, derhalve is een "zachtzinnig" begin geboden.

Merendeel medicijnen werkt niet bij iedereen!!!Het overgrote deel van de medicijnen werkt maar bij de helft van de gebruikers; de andere helft ondervindt er vaak alleen maar de bijwerkingen van. Deze opvallende uitspraak deed Allan Roses, vice voorzitter van de afdeling genetica wereldwijd bij het grootse farmacieconcern van Groot-Brittanië, GlaxoSmitKline.
De topman sprak onlangs op een wetenschappelijke bijeenkomst over farmaciegenetica in Londen, waar hij cijfers liet zien over hoe goed verschillende categorieën medicijnen werkelijk werken: meer dan 90% werkt slechts bij 30% of 50% van de mensen. Roses: Ik zeg dus niet dat de meeste medicijnen niet werken. Ik zeg wel dat ze lang niet bij iedereen werken (Independent dec. 2003).
Veel geneesmiddelen werken bij minder dan een van de twee patiënten, meestal omdat de gebruikers genen hebben die op de een of andere manier interfereren met het geneesmiddel. Roses heeft volgens het dagblad een enorme reputatie op het gebied van de farmacogenetica en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij daarom pleit voor een betere afstemming van medicijnen op de patiënt via het gebruik van genetische tests. Met een simpele en goedkope DNA test is het mogelijk responders van nonresponders te scheiden. De non-responders kunnen dan baat hebben bij een ander geneesmiddel, aldus Roses. In de afgelopen drie jaar zijn de uitgaven voor geneesmiddelen in Groot-Britannië met 50% gestegen. Mogelijk krijgen belasting betalers meer waar voor hun geld, aldus het commentaar. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat de industrie maar door gaat met het promoten van medicijnen ter verlaging van het cholesterol en preventie van hart en vaatziekten, maar dat niemand erop wijst dat een portie vette vis per week het risico op plotseling overlijden ten gevolge van een hartaanval al met 50% reduceert, zonder bijwerkingen (Independent, 11 dec. 2003)