M.G.M.H. LIJESEN PH.D.

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ALLIED HEALTH SERVICES

Tijd voor kwaliteit

ziekte

Ziekte bekijken vanuit de chinese geneeskunde:Volgens de Traditioneel Chinese geneeskunde ( Traditional Chinese Medicine of TCM ) is ziekte het gevolg van een verstoring van het “evenwicht”. Evenwicht wordt als het basisprincipe van het universum gezien (TAO). Het wordt gevormd door twee componenten die elkaars tegenpool en complement zijn : “Yin / Yang”.
Volgens de Chinese zienswijze kan alles in het universum in een Yin en een Yang deel onderscheiden worden. Yang staat voor mannelijk, de zon, scheppende deel en Yin staat voor het vrouwelijke, ontvangende, donkere deel.
Beide polariteiten vullen elkaar aan en manifesteren zich dan ook tegelijk. In de dag en nachtcyclus bijvoorbeeld, is op het middernachtelijk uur het Yin maximaal.
Tevens is het Yang van de nieuwe dag al in het eerste aanvang aanwezig.
Het symbool voor het dynamische Yin/Yang fenomeen is een cirkel met daarin een witte en een zwarte visachtige figuur.
Als het organisme gezond is zijn het Yin en Yang deel in balans (harmonie). Gezond blijven is het streven naar harmonie (TAO). Op dit principe zijn onder andere de Chinese bewegingsleer (Tai Chi) en ademhalingsoefeningen (Chi Kung) gebaseerd.
Wordt de balans tussen Yin en Yang verstoord dan wordt men ziek.
De traditionele Chinese geneeskunde is erop gericht het evenwicht tussen Yin/Yang te herstellen.

Pijnstillers: waarom? als acupunctuur gewoon werkt!!!Als al die NSAID-s nou maagbloedingen geven en de varianten (COX-2) die dat niet doen leiden tot hartproblemen, is er dan nog hoop? Natuurlijk, acupunctuur!
Deze methode van pijnstilling wordt in de traditionele Chinese Geneeskunde al duizend jaar gebruikt.
In december vorig jaar gaf de westerse geneeskunde eindelijk toe dat acupunctuur werkt. Bij twee afzonderlijke trials concludeerden de onderzoekers dat acupunctuur een effectieve pijnbestrijder was voor mensen met nekpijn en een effectieve behandeling tegen osteo-arthritis (gewrichtsontsteking).
Bij de eerste trial werd acupunctuur vergeleken met elektrostimulatie van de acupunctuurpunten bij en groep van 135 patiënten met nekpijn. In de acupunctuurgroep werd een statistische significante afname gemeld van de nekpijn. Op de lange termijn moeten we achter het werkingsmechanisme zien te komen van deze veilige methode die zo effectief is, aldus dr. George Lewith van de universiteit van Southampton. Eerder is echter al aangetoond dat acupunctuur bepaalde chemische pijnstillende stoffen stimuleert en wel de endorfinen. Dat is ook de reden dat acupunctuur onder narcose toegepast een reductie geeft van meer dan 80% in het gebruik van morfine.
Een groep van 570 patiënten met osteoarthritis van de knie werd behandeld met ofwel 26 acupunctuur behandelingen, ofwel een placebo behandeling in de vorm van acupunctuur zonder dat de naalden werden ingebracht, ofwel voorlichting over een gezondere levensstijl. Aan het eind van de trial hadden de proefpersonen uit de acupunctuurgroep minder pijn en waren ze mobieler geworden dan de personen uit de twee andere groepen. Deze uitkomst is in feite vergelijkbaar met de resultaten van onderzoeken die we al sinds 11 jaar doen, was het commentaar van de hoofdonderzoeker dr. Brian Bergin, directeur van het Center for Integrative Medicine van de universiteit van Maryland.

Werking acupunctuur erkend !!!In Groot-Brittannië is een rapport uitgebracht waarin wetenschappelijke bewijzen voor de werking van acupunctuur bij chronische ziekten wordt aangedragen. Volgens dr. Vivienne Nathanson van de Britisch Association (BMA) is acupunctuur zeer geschikt bij alle soorten van pijnen o.a. misselijkheid, overgeven, rugpijn, tandpijn en migraine etc