M.G.M.H. LIJESEN PH.D.

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ALLIED HEALTH SERVICES

Tijd voor kwaliteit

contra indicaties

Contra indicaties:Eigenlijk bestaat er slechts één contra-indicatie voor acupunctuur namelijk: de zwangerschap. Het gebruik van een aantal punten is streng verboden tijdens deze periode, aangezien dit abortus te weeg kan brengen.

Verder zijn er relatieve contra-indicaties zoals het plaatsen van naalden in de aangedane gebieden bij de Sudeckse dystrofie; na zware lichamelijke arbeid, uitputting of honger; en bij angst voor de behandeling. Langdurig cortisonengebruik zoals prednison bij astma patiënten kan acupunctuur ineffectief maken omdat het reactiepatroon van de patiënt wordt geblokkeerd.